“บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล (เอฟอีซี) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2541 โดย นางสาว โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจทางด้านรับเหมา ก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า อาทิ เช่นระบบสถานีย่อย ระบบสายส่ง ระบบสายจำหน่าย ระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน และระบบ ส่องสว่าง เป็นต้น”

โดยบริษัทมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งและสำคัญ ได้แก่ บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ทำให้บริษัทสามารถ ตอบสนอง งานระบบไฟฟ้าได้ทุกประเภททั้งงานไฟฟ้า แรงต่ำไปจนถึงงานไฟฟ้าแรงสูง จนถึงปัจจุบันนี้บริษัทได้ดำเนินการให้บริการลูกค้า ทุกภาคส่วน อาทิเช่น หน่วยงานการไฟฟ้า หน่วยงานการศึกษา กิจการด้านการทหาร รวมไปจนถึงบริษัท เอกชนทั่วไป ด้วยคุณภาพ และ มาตรฐานของการก่อสร้างทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจาก ลูกค้าเสมอมา

 

จากความเชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์การก่อสร้างระบบไฟฟ้าที่สั่งสมมาตั้งแต่ปี 2541 ใน เมื่อ ปี 2553 บริษัทได้เข้าเซ็นสัญญารับงานด้าน โยธาเพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์จำนวน 4.4 เมกกาวัตต์ และในปีเดียวกันนี้เองบริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาทเพื่อรอรับการขยายตัวของธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยี “เข็มอัจฉริยะ” ที่ใช้สำหรับงานฐานราก รองรับแผงโซล่าเซลล์ ที่สามารถก่อสร้าง ฐานรากได้รวดเร็วกว่างานฐานรากเสาเข็มทั่วไปถึง 3 เท่า ด้วยคุณภาพ และ ความรวดเร็วในการก่อสร้าง ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด (มหาชน) ให้เข้ารับงานก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติม อีกจำนวน 26 เมกกวัตต์ และ 23.5 เมกกวัตต์ นอกเหนือจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจ จากบริษัทเอกชนอื่นๆ อาทิ เช่น บริษัท โซล่าต้า จำกัด และ บริษัท ซีเค แอน ซัน จำกัด ให้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำนวน 2 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตโครงการละ 8 เมกกวัตต์ โดยปัจจุบันนี้บริษัทมีผลงานการ ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งสิ้น 70 เมกกวัตต์

ด้วยทีมผู้บริหารและทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านการก่อสร้างระบบไฟฟ้าซึ่งรวมถึงโรงไฟฟ้า บริษัทฯมีความมุ่งมั่น ที่จะเติบโตเป็นหนึ่งในผู้รับเหมาก่อสร้างระบบ ไฟฟ้าชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน