บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล ดำเนินธุรกิจด้านก่อสร้างระบบไฟฟ้าอาทิเช่น

 • งาน
  สถานีไฟฟ้า
 • งานระบบ
  สายส่ง
 • งานระบบ
  สายจำหน่าย
 • งานระบบ
  สายไฟฟ้าใต้ดิน
 • งานระบบ
  ไฟฟ้าส่องสว่าง

งานสถานีไฟฟ้า

การก่อสร้างสถานีไฟฟ้าระดับแรงดัน 22 – 115 เควี. ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างระบบสายส่งกับระบบจำหน่าย

งานระบบสายส่ง

การก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน 69 – 115 เควี. ซึ่งสายส่งจ่ายแบบขึงในอากาศ โดยใช้อากาศเป็นฉนวนหลัก

งานระบบสายจำหน่าย

การก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน 33, 22 เควี. ซึ่งสายจำหน่ายจ่ายแบบขึงในอากาศ โดยใช้อากาศเป็นฉนวนหลัก

งานระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน

การก่อสร้าง ระบบสายส่งแรงสูงระดับแรงดัน 0.6/1 – 115 เควี. ซึ่งสายส่งจ่ายแบบเคเบิลใต้ดินจะเป็นระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า

งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง

การก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกอาคารทั้งหมด