หากสนใจที่จะร่วมงานกับเราในตำแหน่งงานที่ว่างอยู่ สามารถกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์ได้ตามด้านล่างนี้

**กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเอง

ตำแหน่งงาน *
เงินเดือนที่ต้องการ  บาท
ประวัติส่วนตัวผู้สมัคร
ชื่อ - สกุล *
ที่อยู่ *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail *
วันเดือนปีเกิด       
เพศ ชาย หญิง
สถานภาพสมรส โสด สมรส หย่าร้าง
ส่วนสูง ซม.
น้ำหนัก กก.
เชื้อชาติ
ศาสนา
สถานภาพทางการทหาร
แทรกภาพ ไฟล์ภาพ (30 KB, jpg)
  **ชื่อรูปควรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น หากมีรูปถ่ายจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
ประวัติการศึกษา / ความสามารถพิเศษ
จบการศึกษาจาก    ปีที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
 
จบการศึกษาจาก    ปีที่จบการศึกษา
ระดับการศึกษา
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา เกรดเฉลี่ย
 
1. ภาษาอังกฤษ ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
2. ภาษา (ระบุ). ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
3. ภาษา (ระบุ) ระดับ ดีมาก ดี พอใช้
 
สามารถขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์/รถจักรยานยนต์
ใบขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถยนต์/รถจักรยานยนต์
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทำงาน(ปี)
บริษัท 1
เริ่มงานวันที่
ถึงวันที่
ตำแหน่ง
เงินเดือน บาท
รายละเอียดงานที่ทำ
 
ประสบการณ์ทำงาน(ปี)
บริษัท 2
เริ่มงานวันที่
ถึงวันที่
ตำแหน่ง
เงินเดือน บาท
รายละเอียดงานที่ทำ