เกี่ยวกับเรา
บริษัท ฟิวเจอร์อีเล็คทริคอล คอนโทรล
ดำเนินธุรกิจทางด้านรับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบสถานีย่อ ระบบสายส่ง เป็นต้น
ธุรกิจของเรา
ปัจจุบันบริษัทได้ดำเนินการให้บริการลูกค้าทุกภาพส่วน เช่น หน่วยงานการไฟฟ้า หน่วยงานการศึกษา เป็นต้น
โครงการของเรา
ติดต่อเรา
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 8
ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทร (662) 242 - 5800 (อัตโนมัติ)