ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัท ฟิวเจอร์ อิเล็คทริคอล คอนโทรล จำกัด (FEC) ได้ขยายธุรกิจสู่ ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยได้รับดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมายอาทิเช่น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โซลาต้า และ บริษัท ซีเค แอนด์ ซัน ปัจจุบันนี้บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 70 เมกะวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 1 จ.ประจวบฯ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 2 จ.ประจวบฯ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 3 จ.ประจวบฯ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาขีด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาสังข์
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงคอน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน1
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน2
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกล้วย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วิเชียรบุรี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนินปอ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ศรีจุฬา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาต้า
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซีเค