ตั้งแต่ปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัท เอฟอีซี ได้ขยายธุรกิจสู่ ธุรกิจพลังงานทดแทน โดยได้รับดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับบริษัทเอกชนชั้นนำมากมายอาทิเช่น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท โซลาต้า และ บริษัท ซีเค แอนด์ ซัน ปัจจุบันนี้บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 70 เมกกวัตต์

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
เจ้าของโครงการ: บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ละติจูด: 18.519939
ลองจิจูด: 100.168644
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 8 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, และงาน Wire Mesh Fence 30 เมษายน 2559
มูลค่าโครงการ: 91,985,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปางอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ชื่อโครงการ:โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ทุ่งกว๋าว อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
เจ้าของโครงการ: บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอ เมืองปาน จังหวัดลำปาง
ละติจูด: 18.560672
ลองจิจูด: 99.482406
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 7 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, และงาน Wire Mesh Fence 24 ธันวาคม 2559
มูลค่าโครงการ: 72,861,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรีอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.หลุมรัง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
เจ้าของโครงการ: บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
ละติจูด: 14.404081
ลองจิจูด: 99.505728
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 8 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, และงาน Wire Mesh Fence  
มูลค่าโครงการ: 89,294,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรีอำเภอดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
เจ้าของโครงการ: บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอดอนแสลบ จังหวัดกาญจนบุรี
ละติจูด: 14.25072
ลองจิจูด: 99.731848
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 8 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, Dike และงาน Wire Mesh Fence  
มูลค่าโครงการ: 88,705,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 1 จ.ประจวบฯอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 1 จ.ประจวบฯ
เจ้าของโครงการ: บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ละติจูด: 11.425255
ลองจิจูด: 99.557494
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 8 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, และงาน Wire Mesh Fence 19 เมษายน 2559
มูลค่าโครงการ: 90,347,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 2 จ.ประจวบฯอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 2 จ.ประจวบฯ
เจ้าของโครงการ: บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ละติจูด: 11.425255
ลองจิจูด: 99.557494
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 8 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, และงาน Wire Mesh Fence 19 เมษายน 2559
มูลค่าโครงการ: 89,564,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 3 จ.ประจวบฯอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อ.ทับสะแก 3 จ.ประจวบฯ
เจ้าของโครงการ: บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ละติจูด: 11.425255
ลองจิจูด: 99.557494
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 8 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, และงาน Wire Mesh Fence 19 เมษายน 2559
มูลค่าโครงการ: 91,517,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรีอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
เจ้าของโครงการ: บริษัท รางเงิน โซลูชั่น จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ละติจูด: 12.809556
ลองจิจูด: 99.734639
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 8 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, และงาน Wire Mesh Fence 29 ธันวาคม 2559
มูลค่าโครงการ: 89,012,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาขีดอำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาขีด จำนวน 6.5เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท จี-พาว์เวอร์ซอรซ์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลตาขีด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
N 1772014.987 E 594592.007
ละติจูด: 16-2-33.6691, 16.0260192
ลองจิจูด:99-53-3.09012, 99.8841917
งานก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.5 เมกกะวัตต์ จัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure 29 กุมภาพันธ์ 2555
มูลค่าโครงการ: 45,754,495.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาสังข์ อำเภอ บรรพตพิสัย จังหวัด นครสวรรค์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตาสังข์ จำนวน 6.5เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท จี-พาว์เวอร์ซอรซ์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลตาสัง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
N 1771423.583 E 605542.437
ละติจูด: 16-1-12.8182, 16.0202273
ลองจิจูด: 99-59-11.4478, 99.9865133
งานก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.5 เมกกะวัตต์ จัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure 29 กุมภาพันธ์ 2555
มูลค่าโครงการ: 45,754,495.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงคอน อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด นครสวรรค์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดงคอน จำนวน 6.5เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท จี-พาว์เวอร์ซอรซ์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอ สรรคบุรี จังหวัด นครสวรรค์
N 1650504.48 E 623085.24
ละติจูด: 14-56-35.1141,  14.9264206
ลองจิจูด: 100-9-39.9933,  100.1444426
งานก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 6.5 เมกกะวัตต์  จัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure 29 กุมภาพันธ์ 2555
มูลค่าโครงการ: 45,754,495.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน1 อำเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน1 จำนวน 6.5 เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท จี-พาว์เวอร์ซอรซ์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์
N 1751375.000 E 713573.000
ละติจูด: 15-50-55.4743, 15.8320762
ลองจิจูด: 100-60-38.9911, 100.9941642
งานก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6.5 เมกกะวัตต์ จัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws, Mounting Structure, Wire mesh fence with ground screws and V-ditch concrete for drainage 31 มกราคม 2556
มูลค่าโครงการ: 51,334,494.50 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน2 อำเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ:โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บึงสามพัน2 จำนวน 3 เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท จี-พาว์เวอร์ซอรซ์ จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลซัพสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ละติจูด:
ลองจิจูด:
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 เมกกะวัตต์ งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, งาน Lay Rock No.2 และงาน Wire Mesh Fence 31 มีนาคม 2556
มูลค่าโครงการ: 74,630,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกล้วย อำเภอ ชลแดน จังหวัด เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้านกล้วย จำนวน 4.4 เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท กันกุลพาว์เวอร์เจน จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
อำเภอ ชลแดน จังหวัด เพชรบูรณ์
ละติจูด:
ลองจิจูด:
งานอาคาร Inverter จำนวน 4 หลัง, งานฐานราก Mounting Structure บนเสาเข็มคอนกรีต, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Mounting Structure, งาน Ground water System Work and Water Supply Distribution System with Plumping Work, งาน Asphaltic Concrete Road, งาน Lay Rock No.2, งาน Concrete Fence และ งาน Ditch Lining Concrete 27 กันยายน 2555
มูลค่าโครงการ: 59,590,000.00.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วิเชียรบุรี อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัด เพชรบูรณ์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์วิเชียรบุรี จำนวน 8.0 เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท กันกุลพาว์เวอร์เจน จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ละติจูด:
ลองจิจูด:
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกกะวัตต์ งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, งาน Lay Rock No.2 และงาน Wire Mesh Fence 31 มีนาคม 2556
มูลค่าโครงการ: 209,544,600.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัด พิจิตร

ชื่อโครงการ:โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนินปอ จำนวน 4.5 เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท กันกุลพาว์เวอร์เจน จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
N 1817381.239 E 621521.469
ละติจูด: 16-26-5.54640, 16.4348740
ลองจิจูด: 100-8-17.6477, 100.1382355
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 4.5 เมกกะวัตต์ งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, งาน Lay Rock No.2 และงาน Wire Mesh Fence 28 กุมภาพันธ์ 2556
มูลค่าโครงการ: 114,140,500.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัด นครนายก

ชื่อโครงการ:โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ศรีจุฬา จำนวน 8.0 เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท กันกุลพาว์เวอร์เจน จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลศรีจุฬา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
N 1551362.923 E 736170.950
ละติจูด: 14-1-22.8165, 14.0230046
ลองจิจูด: 101-11-12.1225, 101.1867007
ออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ชนาด 8 เมกกะวัตต์, งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure, งาน Lay PV Module, งาน Water Supply Plant, งาน Drainage system, งาน Pump Station, งาน Site development and Landscaping, งาน Service Road, งาน Lay Rock No.2 และงาน Wire Mesh Fence 31 มีนาคม 2556
มูลค่าโครงการ: 229,062,500.00 บาท
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาต้า จังหวัด สุพรรณบุรี

ชื่อโครงการ:โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาต้า จำนวน 8.0 เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท โซลาต้า จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
N 1572519.000 E 620422.000
ละติจูด: 14-13-17.6437, 14.2215677
ลองจิจูด: 100-7-58.0644, 100.1161290
งานก่อสร้างโรรงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 MW งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting Structure 30 กันยายน 2555
มูลค่าโครงการ: 90,000,000.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซีเค แอนด์ ซัน จังหวัด บุรีรัมย์

ชื่อโครงการ: โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซีเค แอนด์ ซัน จำนวน 8.0 เมกกะวัตต์
เจ้าของโครงการ: บริษัท ซีเค แอนด์ ซัน จำกัด

สถานที่ตั้งโครงการ ขอบเขตงาน วันสิ้นสุดโครงการ
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
N 1650397.02 E 282313.24
ละติจูด: 14-55-9.69779, 14.9193605
ลองจิจูด: 102-59-34.5781, 102.9762717
งานก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8 เมกกะวัตต์ งานจัดหาพร้อมติดตั้ง Ground Screws และ Mounting, งาน Lay PV Module, งาน Lay Rock No.2 และงาน Wire Mesh Fence 31 มกราคม 2556
มูลค่าโครงการ: 96,033,944.00 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)